Nadtlenek wodoru
w technologii HDM i BiT

Dlaczego akurat te technologie?

Dlatego że tradycyjne metody zamgławiania roztworami H2O2 z dodatkiem lub bez srebra jonowego, są mało skuteczne. Różnice między tymi technologiami a technologiami HDM i BIT mogą wynosić nawet 5 log! Ponadto, metody tradycyjne są mało skuteczne wobec coraz częściej występujących bakterii wytwarzających katalazę – enzym rozkładający H2O2. Wysoka skuteczność zamgławiania roztworem H2O2 w technologii HDM wynika z dodatku do roztworu niewielkiej ilości opatentowanych synergetyków oraz bardzo małych cząstek mgły (pon.1 um). W przypadku technologii BIT nadtlenek wodoru jest jonizowany zimną plazmą, a cząstki suchej mgły mają jeszcze mniejszą średnicę (0.03- 3 um).

Zamgławiacz SteraMist Surface

Dla kogo te technologie?

Urządzenia wykorzystujące technologię HDM oraz BIT powinny być urządzeniami pierwszego wyboru dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne. Technologia HDM ma zastosowanie w placówkach służby zdrowia, głównie do  dezynfekcji systematycznych (planowych), natomiast technologia BIT do dezynfekcji w przypadku kolonizacji pomieszczeń przez  mikroorganizmy trudne do eliminacji innymi metodami, oraz w przypadku nowych, groźnych mikroorganizmów rozprzestrzeniających się w sposób naturalny lub wprowadzonymi celowo, np. w wyniku ataku bio-terrorystycznego.