Powłoki biobójcze

Powłoki biobójcze

Specjalne preparaty, których zadaniem jest zwalczanie groźnych i niepożądanych drobnoustrojów, m. in. bakterii, wirusów i grzybów. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się oraz namnażaniu patogenów.

Powłoki biobójcze

ZPW

ZPW to procedura wykorzystująca technologię SST (Self Sanitising Technology tj. Technologię Samooczyszczania) polegająca na powlekaniu powierzchni wielodotykowych, tj. krytycznych (np. klamki, uchwyty, relingi, klawiatury, urządzenia sanitarne) powłokami biobójczymi o długiej trwałości (nawet do kilku lat), co umożliwia ograniczenie ilości zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy przenoszone drogą kontaktową powierzchni niedostępnych dla promieni UV 222nm w trakcie CAD (Ciągłej Aktywnej Dezynfekcji) w okresach pomiędzy ZWJ (Zamgławianie Wysokiej Jakości). Powierzchnie biobójcze mogą być uzyskane także poprzez wbudowanie substancji biobójczej w strukturę materiału oraz poprzez wykonanie przedmiotów często dotykanych w całości z materiałów biobójczych, np. z miedzi.