Dezynfektory plazmowe

Hybrydowe dezynfektory plazmowe są to urządzenia wykorzystujące kilka technologii dezynfekcji. Są one przeznaczone do ciągłej aktywnej dezynfekcji powietrza i powierzchni (CAD) w pomieszczeniach o wysokim ryzyku zakażeń krzyżowych spowodowanych intensywną wymianą pacjentów i personelu, pomieszczeń eksploatowanych całodobowo lub z niewielkimi przerwami (planowanymi i nieplanowanymi). W zależności od tego czy w pomieszczeniu znajduje się personel i pacjenci, czy pomieszczenie jest puste, uruchamiany jest odpowiedni tryb pracy.