Kwas podchlorawy

Dlaczego
kwas podchlorawy?

Ma prawie wszystkie cechy idealnego środka dezynfekcyjnego:

  • jest silnym utleniaczem biobójczym w stosunku do wirusów, bakterii,  grzybów i zarodników;
  • z uwagi na  mechanizm działania nie sprzyja powstawaniu lekooporności;
  • w zakresie stężeń biobójczych nie jest toksyczny dla komórek ludzkich (w warunkach naturalnych jest jednym z elementów układu odpornościowego wytwarzanym w neutrofilach w trakcie fagocytocy), jest niedrażniący i nie uczula;
  • może być stosowany do przecierania i spryskiwania powierzchni oraz zamgławiania pomieszczeń;
  • ma niską cenę.

Wpływ na zdrowie

Pojawiają się publikacje wskazujące, że zamgławianie może być prowadzone w obecności ludzi, a co więcej, pojawiają się także dowody świadczące o korzystnym wpływie wdychania kwasu podchlorawego w zapobieganiu i leczeniu infekcji wirusowych układu oddechowego.