DEKONTAMINACJA
PORADNIK

Poradnik dotyczący dekontaminacji.
Informacje dotyczące strategii i procedur likwidujących zagrożenia mikrobiologiczne w obiektach służby zdrowia.

PROCEDURY

Procedury stosowane w obiektach służby zdrowia likwidujące zagrożenia mikrobiologiczne. Metody aktywne i pasywne.

STRATEGIE

Strategie ograniczające ilość zakażeń szpitalnych:
Dezynfekcja Wysokiej Jakości (DWJ) oraz Ciągła Aktywna Dezynfekcja (CAD)