Technologie

Światło UV 222nm

Technologia ta uznawana jest za najbezpieczniejszy, a przy tym najbardziej wydajny i efektywny sposób zapobiegania transmisji patogenów. Promieniowanie UV o długości fal 222nm można bezpiecznie stosować w sposób ciągły i bezpośrednio w obecności ludzi. Światło UV 222nm stanowi prawdziwy przełom w obszarze dezynfekcji.

Technologie
zamgławiania

Technologia zamgławiania jest jedną z najskuteczniejszych technologii pozwalających zdezynfekować pomieszczenie (powietrze i powierzchnie). Zamgławianie może być prowadzone ręcznie oraz automatycznie, za pomocą zamgławiaczy, które pozwalają na precyzyjne rozprzestrzenienie się suchej mgły po całym wnętrzu, również w szczelinach i trudno dostępnych miejscach, gdzie nie sposób jest dotrzeć tradycyjnymi metodami.

Technologie
hybrydowe

Zapewniają Ciągłą Aktywną Dezynfekcję powietrza i powierzchni, w pomieszczeniach o dużym ryzyku zakażeń krzyżowych, eksploatowanych całodobowo lub z niewielkimi przerwami, gdzie ma miejsce częsta wymiana pacjentów i personelu. Dezynfektory plazmowe mogą pracować w sposób ciągły, przy czym zmieniają tryb pracy i sposób dezynfekcji w zależności od tego, czy w pomieszczeniu aktualnie przebywają ludzie, czy też pomieszczenie pozostaje puste. Urządzenia te wykorzystują kilka metod dezynfekcji, m. in. RCI.

Środki biobójcze

Środki biobójcze wykazują działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze, skutecznie neutralizują drobnoustroje chorobotwórcze. Stosowanie preparatów o przedłużonym działaniu ma uzasadnienie w ograniczaniu zakażeń, ponieważ umożliwia nadanie stałych właściwości biobójczych wszelkim powierzchniom, sprzętom, a nawet dłoniom. Produkty biobójcze o przedłużonym działaniu zwiększają skuteczność innych metod i procedur dezynfekujących

Powłoki biobójcze

Specjalne preparaty, których zadaniem jest zwalczanie groźnych i niepożądanych drobnoustrojów, m. in. bakterii, wirusów i grzybów. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się oraz namnażaniu patogenów.

Izolacja ciśnieniowa pomieszczeń

Optymalnym rozwiązaniem w zakresie ochrony epidemiologicznej pacjentów i personelu w starych budynkach szpitalnych, jest adaptacja pomieszczenia na izolatkę z dodatnim lub ujemnym ciśnieniem wewnątrz, dodatkowo wyposażonym w lampy UV 222nm. Jest to rozwiązanie niskobudżetowe i szybkie w realizacji.