Nieskuteczna dezynfekcja – najczęściej popełniane błędy (LISTA)

Dezynfekcja jest procesem mającym na celu  ograniczenie ilości wirusów, wegetatywnych form bakterii oraz grzybów ze środowiska szpitalnego. Procedura ta ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo zarówno pracowników, personelu medycznego, jak i pacjentów, dlatego też  bardzo istotne jest, aby była ona skuteczna.

Przyczyny nieskutecznej dezynfekcji

Procedury i strategie dekontaminacji ściśle określają zasady, które docelowo mają doprowadzić do skutecznej i efektywnej dezynfekcji powierzchni szpitalnych, a tym samym podnieść bezpieczeństwo w placówkach. Niestety, nie zawsze proces dezynfekcji jest epidemiologicznie skuteczny, a przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele:

 1. Zamiast Ciągłej Aktywnej Dezynfekcji (CAD) wykonywanej w sposób nieprzerwany, 24 godziny na dobę, stosowane są procedury okresowe. Po ich przeprowadzeniu bardzo szybko dochodzi do powtórnego skażenia spowodowanego przemieszczeniem się personelu
  i pacjentów oraz napływem skażonego powietrza.
 2. Stosowanie nieefektywnych technologii dezynfekcji, np. przepływowych lamp UV 245nm czy zamgławianie rozcieńczonymi (max. 12%) i słabo rozproszonymi (ca 5 um) roztworami H2O2.
 3. Wykorzystywanie nieodpowiednich urządzeń dezynfekujących – nieodpowiedni dobór urządzenia m. in. względem wielkości, rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia, czy po prostu, stosowanie urządzeń niesprawnych i/lub mało skutecznych w warunkach szpitalnych.
 4. Stosowanie niewłaściwych środków biobójczych, np. o zbyt krótkim czasie działania lub dedykowanych innej grupie mikroorganizmów. Bardzo częstą przyczyną nieskutecznej dezynfekcji jest również wykorzystanie niewłaściwego środka biobójczego w konkretnym urządzeniu zamgławiającym.
 5. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzeń dezynfekujących oraz środków biobójczych.
 6. Błędy personelu przeprowadzającego zabiegi dezynfekcyjne i intencjonalnie niepoprawnie prowadzone procedury, np. brak dokładności i sumienności, nadmierne rozcieńczanie środków biobójczych, pomijanie niektórych powierzchni wymagających czyszczenia/dezynfekcji, zbyt krótki czas dezynfekcji.
 7. Nowe patogeny odporne na leki i/lub środki biobójcze. Na nieskuteczność procedury wpływ ma również zmienność szczepowa mikroorganizmów.
 8. Nieodpowiednia konserwacja urządzeń, w tym m. in. brak wymiany i czyszczenia filtrów w urządzeniach do oczyszczania powietrza.
 9. Źle pojęta oszczędność – tańsze rozwiązania docelowo mogą być bardziej kosztowne z uwagi na zwiększającą się liczbę zakażeń szpitalnych i związane z nimi koszty.

Skuteczne epidemiologicznie ograniczenie transmisji mikroorganizmów chorobotwórczych wymaga zastosowania efektywnych procedur dezynfekcyjnych – również w obecności pacjentów i personelu. Muszą być one prowadzone bardzo dokładnie i skrupulatnie, by faktycznie zapobiec szerzeniu się zakażeń.

Zapewnia to nowa strategia – Dezynfekcja Wysokiej Jakości (DWJ), na którą składają się  dwie uzupełniające się procedury: Ciągła Aktywną Dezynfekcję (CAD) światłem UV 222nm oraz okresowe Zamgławianie Wysokiej Jakości (ZWJ),  tj.  cykliczna procedura, która dodatkowo eliminuje skażenia powierzchni niedostępnych dla światła UV 222 nm.