Środki biobójcze
o przedłużonym działaniu

Wysoka skuteczność wobec drobnoustrojów

Środki biobójcze wykazują działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze, skutecznie neutralizują drobnoustroje chorobotwórcze. Stosowanie preparatów o przedłużonym działaniu ma uzasadnienie w ograniczaniu zakażeń, ponieważ umożliwia nadanie stałych właściwości biobójczych wszelkim powierzchniom, sprzętom, a nawet dłoniom.

Natychmiastowe działanie

Zastosowanie środków biobójczych o przedłużonym działaniu skutkuje automatycznym i natychmiastowym działaniem na mikroorganizmy osiadające na powierzchniach, co zapobiega odtwarzaniu się biofilmu, który tworzy się zwykle po zakończeniu procesu krótkotrwałej dezynfekcji cyklicznej.

Wśród środków biobójczych wyróżnić można m. in. preparaty do dezynfekcji dłoni i skóry, narzędzi pracy, a także różnego typu powierzchni. Produkty biobójcze o przedłużonym działaniu zwiększają skuteczność innych metod i procedur dezynfekujących, np. mycia rąk, oczyszczenia/mycia/sanityzacji powierzchni.